Zklamán

Mjd

Nemáš v rukou osud ničí

Pasti - léčky srdce zničí

Myšlenka však dodá tělu

Klidu kousek - ne však hněvu. 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.