Jedinečné místo

Mjd

Tmavé noci, světel plných,

Kolem lesů těžkých chvil,

Hvězda jasná, kouzel mocných,

Kdo byl, ten už pochopil. 

 

Radost zní tu - skrze tváře,

Mnohdy v noci, za jasné záře,

Dny tu zeje dětský smích,

Leto skončí - klid a sníh. 

 

Prázdno bylo - je a bude,

Žádné jiné není druhé, 

Bílou zemí, chladem tuhým,

Nenajdeš ho sobě - druhým. 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.