Muzeum bolesti

Zoroaster

Sál bez oken

rudé uhlíky doutnavek

modravé světlo výklenků

srší výboji vysokého napětí.

 

Tep umělého srdce

tupými údery kladiva

ukrytého pletencem arterií

irituje zsinalou tvář ženy.

 

Klín pohlaví má otevřený

k přijímání ducha blaženosti

rozkoše věčného zatracení

plození a nenávisti alter ego.

 

Muž ztopořený výčitkami

ruce probodnuté zlatými stalaktity

pne nahé tělo zjizvené bičem touhy

a nemohoucnosti k temné obloze.

 

            Výron ztuhlého spermatu

            prýští z kořene lidské marnivosti

            sevřeného prsty rozleptanými

sekretem lučavky královské.

 

Cogito ergo sum

duch oddělený od těla

láme řevnivostí ztýrané údy  

ingoty surového železa.

 

            A vznáší se pod vazníky

            megatunové konstrukce –

            odestlaný pléd pokory

            potrhaný zběsilostí srdce.

 

Pustina osamělosti

čtyřikrát prokletá

spojnicemi protikladů

protilehlých rohů vesmíru.

 

            Pravoúhlá jeviště

            dialektika ročních období

            jaro, léto, podzim, zima

            naděje, víra, zklamání, hlad.

 

Uplakaný chlapec

klečí u nohou otcových

záda pomalovaná

šlehanci ponaučení.

 

            Vrať mi můj vozíček, maminko

            kolečka si pospravím

            zvesela si vyrazím

            do chaloupky na kraji lesa.

 

Stařec pod úrovní země

nohy zaklíněné v kokpitu smrti

v zorném úhlu bělostný akt

dívky ve spanilém roztoužení.

 

            Vykloubené čelisti stařeny křičí

            zbožný refrén nesmiřitelnosti:

„Vyjmi ten chlípný zobák 

z mého srdce, havrane!“

 

A všude páry milenců

v roztodivných pózách

vzájemné nevraživosti

zaklíněné v poutech lásky.

 

A vrátný kozel, Satyr, se šklebí:

„Vstup volný...“


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.