0001

Majaks

V cihelném prachu

ztrácí se silueta

zděděného domu.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.