INKOUSTOVÁ NADĚJE . . .

blacksabbath

Básníku, nehledej slova...nech pero svobodně tančit po papíru...krok-sun-krok o suknězvonu a zvonu klekání, o cestách prochozených bot i o větvi na níž se houpá zralý plod . . .

https://www.youtube.com/…DsQ


Škrábu perem po papíru

snažím se vyrýt eN

zatím co

věším trubčí beznaděj

 

Od hlavy až k ocasu

cedím ostré tahy

přes skřípající zuby

v hltavé tlamě pesimismu

 

Snad po sobě přečtu

tisíc klikatých čar

i kaňky, které rozmáčí

stopy na skice hledaného dómu

 

Světlo maže vystínované stíny

z LP hrají evergreeny

sbírám roztrhané chvíle

beru si čistý blok

 

do inkoustu se pomalu vrací

pilné včely slov

a já zase o ní mohu psát

                         I believe, because

              she dies last  . . .


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.