Poslední fáze měsíce

Zoroaster

Až se setmí, zabiji tě, Luno,

vymažu z oblohy tvou vznešenost,

tvůj podmanivý jas ostře sílící

nachovým úsvitem zapadajícího slunce.

Mohutné pilíře smrků připažených

pod tíhou sněžného příkrovu

nebudou již triumfální branou

tvé pomalé a trýznivé cesty

do hlubin mého srdce, krutá Luno,

ty čarokrásná vládkyně temnoty.

 

Až se setmí, hrůzou rozvrátím Mars,

hvězdnou stráž tvé nedotknutelnosti

a pohřbím vlastní soucit ve tvých slzách

zmrzlých v závějích sněhové pokrývky.

Uchvátím tvou anorganickou podstatu

mocí nepřemožitelné vlády smrti

a spoutám tě v prostoru a v čase,

jako věčného trýznitele živoků

zmítaných vlnami potřebnosti

a propastné lásky k životu.

 

Já jsem tvůj Armagedon, královno noci!


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.