O nás

Beata

Chceme číst o sobě

o svém nic nedělání

jako alibi

že v tom nejsme sami

 

Chceme slyšet o svých depkách

které tíží ostatní

o svých láskách a chvílích

o svém poločase

rozpadu

 

Sami proti sobě

kážeme jiným

o nás

po nás

bez nás

 

S ironií chvíle

stojíme na nohou

ohnuti ve hřbetu

s úklonem

bez pokory

bradou doufajících

 

Ztraceni

ve vlastních světech

krotitelé vlastních 

zoufalství

a nálad

 

Čas se krátí

stárneme všichni

jsme tím utěšeni

jak malé děti

 

Požíráme život

hodiny reality

klikáme do bezčasí

vše zmizí

jako iluze

puf

a je to pryč

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.