činy a pavučiny

kvaj

když se slova mění v činy 

rosa krášlí pavučiny

tam na kraji úžlabiny

planou rudé jeřabiny

vystrašený z poloviny

strejda běží pro noviny

vzteká se pak bez příčiny

nad zprávami z dálné Číny

líp se schovat do kabiny

a myslet tam na blbiny

déšť zalévá rozmarýny

voda crčí z prasklé rýny

vydáme se do dědiny

budeme tam do hodiny

plácáme si bůžky z hlíny

klíny vyrážíme klíny

než na síti svoje splíny

ukryjeme do bubliny

 

https://kvaj.blogspot.com


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.