Vlnění

RUZIGEL

Vlní se voda.

Drobné vlnky

se honí,

tiše si šeptají.

Ty větší hlomozí,

pyšně se dmou.

Nad zvlněnou krajinou

vlní se prohřátý vzduch.

Rozmáchlé vlnění

mohutných křídel ptáků

nahání strach.

Ohrozí svět

neslyšné hlubinné vlnění?

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.