Li Čhing - čao : Větvička z rozkvetlé švestky

Umbratica

Jak bylo ve středověké Číně zvykem, dvě významné rodiny se dohodly na sňatku a Li - Čching - čao byla provdána v osmnácti letech za Čao Ming - čenga, studenta Císařské akademie. Přestože sňatek byl domluvený rodiči a manželé se před svatbou neznali, vzniklo harmonické manželství, které je dáváno stovky let za vzor. Ming - čeng také psal básně, údajně však jen průměrné. Od svatby dvou literátů tedy začala vznikat jakási manželská poezie. Mladí vzdělanci měli stejné zájmy : poezii, hudbu, kaligrafii, studium historie a nápisů na náhrobních kamenech a bronzových vázách.   Šťastné období trvalo ovšem jen krátce a neukončilo je zhoršení vzájemných vztahů, ale vnější okolnosti.

Báseň Větvička z rozkvetlé švestky je ukázkou Li tvorby z nejšťastnějšího období.


 

 

Z  OŠATKY  PRODAVAČE  KVĚTŮ

 

Z ošatky prodavače květů

vybírám jarní ratolest

sotva v rozpuku,

zamženou drobnými kapkami rosy,

v nichž dosud se odráží

svěží nach červánků.

 

Co když tě ale napadne,

že má tvář není tak půvabná

jako ta větévka ?

Šikmo ji vetkávám

do hustých černých vlasů :

teď jediným pohledem

můžeš nás porovnat.

 

přebásnil Ferdinand Stočes

 

 

 

 

Větvička z rozkvetlé švestky

 

S prvními paprsky už stojím na tržišti

a lovím z ošatky kvetoucí ratolest.

Nach ranních červánků třpyt chladné rosy tříští,

když zkouším do vlasů si snítku slívy vplést.

 

Pak náhle zaváhám : co řekneš na ty květy ?

Jsou možná bělejší a hezčí než má tvář.

Kdo líp však rozsoudí svár půvabů, když ne ty,

můj soudce laskavý ?  Vím - občas býváš lhář...

 

 

přebásnila Umbratica

 

 

 

 

 

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.