Na rozpacích

Cadmium

Báseň za soutěže


Možná mne čte
tak jako knihu...
 
Snad dívá se
- mi do výstřihu.
 
Možná už ví, 
co stát se chystá...
 
Možná je osud -
alchymista.
 
Možná, že z cest
se stezkou vrací...
 
Možná mne nechá
na rozpacích.

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.