O schopnostech zla

Rajmund

 

 

Nezáleží na tom, jak vysokou má kdo inteligenci,

ale na tom, jak ji dokáže využívat.

 

Někdo z doutnajících papírků založí světový požár.

 

 

 

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.