Nechtěná

Slavazaba

Podzimní vítr češe

už jenom starou přízi

protáh se dírou v střeše

a jenom úhor sklízí

 

a na obloze znamení

v té vlahé hvězdné síti

Lotova žena zkamení

dál co se bude díti  ? 

 

Že všechny proudy podzemní

se spojí do výstřiku

a člověk hrůzou oněmí

když narodil se v křiku

 

a víra, věčná poutnice

nahoru dolů z kopce

zase jí ženou z koutnice

a podříznou jak skopce  ... 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.