ozvy

Dagmaram

Dals nemoci jméno,
z příznaků se stalo příznačné, 
když už jednou vysloveno,
podléháš dojmu, 
že samo je lék.
 
Nepoklek jsi v modlitbě
a v knize hledáš exaktní desatero,
srdeční křivku črtá pero,
záznam svalu,
který jsi nikdy neposlech,
 
buch buch     buch buch
 
mechanismus,
pravidelně kapalinu, svíčky,
spektrum barev
z lékárničky,
tak jak to, že zrychluje ti dech,
 
buch buch    buch buch
 
otevři.
 
 


 




Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.