o zaclánění

Danny

lidé si někdy vzájemně překážejí
aby se obrušovali


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.