Pro Nannu

Aru

Po stříbrných rukách
plazíš se
v hřívách vlků
a tak nenasytně
šeptáš jim
přání přes ouška
 
Křič zpět
ať zvednou mosty
pro bílé noci
 
Hlídač už klepe na zápěstí
"Muzeum se zavírá"
Stíny odcházejí
vydlážděné všednosti
svítá

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.