1933 shodlysa, žesaneshodnú

APV

1933 shodlysa, žesaneshodnú

8.11. 2020 4:56:54

fčéramapovedal mojsnámy, akosaušnazačjatku jehoperfektnéhofsťahu sosvojúženú shodlynatom, akojeskvelé, žesavofšotkomshodujú. keťsomsahovopýtal akojetedamošné, žesarozyšly, takmapovedal:

 

"novješ, nedáfnosmesa shodlynatom, žesauš fničomneshodneme."

 

1933 they fell down that they wouldn't

yesterday my acquaintance told me how, even at the beginning of his perfect relationship with his wife, they stepped on how great it is to agree in everything. when I asked him how it was possible that they broke up, he said to me:

 

"Well, you know, we recently agreed that we don't agree on anything anymore."


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.