Leknínové senrjú

Danny

jen cvok se diví
leknínu na hladině
když jej tam sám dal


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.