c i n g i l i n g i b l u e

dievča z lesa

hľadať sa v chaose ... 

neviem nič ani o 

kvapke dažďa na nose 

 

priklincovať 

sňať 

priklincovať 

sňať 

 

to predbieham dobu 

máme tu čas zrodu 

c i n g i l i n g i b l u e 

 

maštaľné blues 

zbrús srdcolamy 

na plus-mínus 

pokoj a lásku 

medzi nami

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.