Alejandro

Báseň_roku

HODNOCENÍ v BR - možnost udělit 3 básním HLAS, tipy jsou také možné, ale nebudou do výsledků počítány. Termín do 31.12.2020 do 18,00!Přichází noc, 
čas temných tvorů. 
Světýlka aut se sunou
po obzoru
-
v koruně stromu
bílá tvář,
má kolem prstů
svatozář
a ruce rozpraskané. 
Další louč vzplane -
v oblohy roh se hvězda schoulí.

Jsi pevný bod
- já pohnu zeměkoulí. 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.