Chronos a Kairos

Trivius

'Najednou' chodí nečekaně.
Mysl i duši rázem vyprázdní.
Na srdce vloží svoje chladné dlaně
a tobě zmizí víra z dní.
.
Naštěstí je tu s tebou 'Vždycky'.
A i když jeho kroky neslyšíš,
vypustí motýly ze zlaté klícky
a připomene, co už víš.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.