Ve chlévě

Jarmila_Maršálová

 
Kam jsme se to až dostali?
Ve víře k smrti ospalí
příjmením víc podobni skotu
se zvláštním sklonem na lakotu
a nestřídmost a závist, pýchu
se oddáváme s vášní hříchům
a nejednou a často v hněvu
se zamotáme do příběhů
že ani k smilstvu nejsme líní...

Proč aspoň dneska nejsme jiní?
Je konec, všeho do času!

Slavíme narození krále
v srdíčku, doma, v katedrále
každému, co jeho jest
vyznáváme mu čest a slávu
a modlíme se za spásu...

* * *

Přeji vám požehnané svátky, přátelé...

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.