Mekka západu

Kaj

publikuji v nezměněné podobě to, co jsem napsal tak před 20 lety


Vrcholí vysněná cesta

Mohammeda k hoře

už jen seřídit hodinky

a v bílých šortkách

vykročit v zem zaslíbenou

 

Vítá ho oáza v poušti

vytěžené krajiny

toužebně vyhlíží siluety

minaretů komínů

klenby chladících věží

věčné světlo reaktoru

jež vzývají věřící

na noční směnu

 

Z vyhřátých domovů

okolo rozsvícených výloh

přijíždějí lidé autobusy

aby s mrkajícíma očima

odpočítávali modlitby

na růžencích měřících přístrojů

 

Cizincovo oko jihne

jihne při pohledu na město

v širokém kráteru

daleko od zbytku světa

v němž se rozsvěcejí

červené lucerničky

 

Vchází do latexového paláce

s početným harémem

kde si může užít noc

jako sultán

 

Ale nad ránem

ve chvílích nejsladšího opojení

je nucen odejít

doprovázen statnými mladíky

se kterými není sto se domluvit

 

A tak hledá svůj hotel

dlouho chodí

až vejde v rozlehlou dvoranu

 

V ostré záři obloukovek

se oslnivě lesknou rafinační věže

sloupoví chrámu blýskavých potrubí

posvátné kohouty ovládají proces

harmonicky provázaných frakcí

magického obřadu zasvěcení

 

Vstupuje do síně proroků

a v metamorfóze osvícení

rovněž propadá nirváně


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.