Signál

Mates Straba

Signál chůvičky postupuje vpřed

Kmenový strážce nezpomalený setkáním

Se salamandrem uvězněným v kamnech

S vůněmi prastaré kuchyně

Zkracuje si cestu staletou zdí

Aby včas upozornil matku

Napojenou na svého samce

Při jakémsi pohanském rituálu

 

Jsou neviditelní zrakům sousedů

Ale otevřeni obloze a krajině

Divoké bubny zrychlují rytmus

I plameny vyšlehly najednou výš

Stávají se pomalu součástí všech kmenů

Vnímají energii jejich kořenů

Nekonečnou přítomnost

Než se mihne zelené světlo

A signál přinese pláč

Z jiného prostoru

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.