Oddělení na prahu ráje

Rajmund

 

 

Nastává úprk skrze spirálu

dveře se vzpírají          plné kupé

všechno to praskne...

hejno lesklých jehel

proletí hledištěm

 

 

pazměť

 

vibrace okolo osy

zmateně sleduje vibrace

naslepo do tance

než za obzorem spadne most

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.