Kočkopes

Nesmělá

Žil byl jeden kočkopes,
kam se nebál, hned tam vlez.
Jednou našel žínku v trávě,
umyl se a usnul právě,
když tu náhle kýho děs,
zařval kdesi jakýs běs.
Kočkopes se škub a lek,
vydal děsuplný skřek,
a vyrazil jak létavice,
přes pole i přes světnice.
Bežel bežel stále dál
i jen zpomalit se bál,
až doběh do země Oz,
plné jak uhel černých koz.
Jestlipak se tam zastavil,
nebo dál běžel z plných sil,
to už se asi nedozvíme,
snad ho však ještě někdy zříme.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.