Dvakrát bolesti IV.

UchoNaKoleji-

 

 

 

zařval jsem

táta s bratrem mi znehybněli ruce

tlačili do židle

zaráželi ocelové předměty do těla

jenom tak bavili se

mojí ubohostí

neschopností se bránit

dělali mi dobrodiní kusem sochařského dláta

tvořili muže v živém masu

vykřikl jsem „pomoct!“

 

zírám uvnitř panelového kvádru

jenom se mi zdálo barevně

ozvěny rezonují

bojím se sousedů kteří zabuší na dveře

zbytečně zadýchaní v maskách

čekám na záchranu

sám

čekám

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.