Dávní Bohové

Thea v tramvaji

Ještě si občas vzpomenu,
jak se mi chvělo srdce.
Sotva zaznamenatelný pohyb.
Zneklidnění...

To, co vypadne z rytmu.
To, co se rozlije na ubrus.
To, co jednou zazní
a pak už jen rezonuje
stále dokola.
Odráží se mezi zdmi
našich kostelů,
ve kterých jsou dvě
naprosto odlišné víry. Jedna ve mne, druhá v tebe.

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.