Ještě hůř

netWoor

Prý nemůže být hůř,

když uteče ti žena.

Může. Tak to si kuř!

Jsem bledý jako stěna,

když oknem kouknu ven

a tam předními vrátky,

se šine hrůzný sen

a říká: „Tak jsem zpátky!“


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.