Pouští mi obrazy

UchoNaKoleji-


Pouští mi obrazy


pouští mi obrazy po vodě
pouští je pouští
dává je do páry nad hrncem vařených brambor

má hlava pouští z překližky

jednou je nerozeznám
rozplynu se


 


_ /


když se otec narodil
děda zasadil strom
vyměřil vzdálenost nejdál od domu
kmínek opřel o plot

když táta zakládal svůj záhonek
k plotu utekl sám

strom rostl
stínil zemským jablkům
bral živiny z hnoje
pokácel by
vrchnosti a sousedům nevzepřel se

obřezával kmínek
zdravé šlahouny pálil
přikládal žebřík ke kmeni
„nespadni!“
zůstávalo zeleně jen malá kulička
živořil

dnes strom obrostl živě
bere sourozenci sílu


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.