neviditeľné haliere

dievča z lesa

dnes mi je 

                  tak akosi 

                                  odlivne 

a príliv 

           nechuti 

                        krutý 

                                k pointe 

múti 

       svetlo 

                 tmou 

                          svet je 

                                     hrou 

 

                hádžem 

                kockou 

                  kríža 

oceňujem výhľad na ramená 

žiadna zámena v oblasti bôľu 

                  vôľou 

                  srdca 

                    i tie 

               neviditeľné 

                  haliere 

                 na dlani 

 

         môžem niesť sama 

         môžme niesť spolu


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.