Utrpené trpělivosti

UchoNaKoleji-

 

 

 

doba se táhne co turecký med

sladký pach z garsonek

vytahuje plomby

 

plombují příslušníci

černá uniforma - udělají člověka

pravda odvěká neexistuje

 

bojíme se pendreků

nadechujeme látku výměna nepřichází

v únoru starcům podává jaro dlouhou ruku

potře se

trpělivostí

 

 

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.