Bez cíle

Lady de Winter

Tam v předpolí zabedněné zavražděné pizzerie

Seděla na lavičce veliká slova vedle sebe

S křiklavě naleštěnými rty a velkým egem velkými penisy

Volala kolemjdoucí házela texty na barevném křídlovém papíře

Láska, křičela, hřích bolest dokonáno zrada republika budoucnost.

 

Pod tím ale tekla řeka cucala slámkou z mrazem usmažené trávy teplou colu tajícího sněhu

Tramvaje zurčely proudy větru řinčely drnčely plechové cedule zákazu sjezdu před fakultou

Na náplavce dokuřovaly zbytky prken co neznamenají nic jen smutek módního architekta že nedokončil stavbu

A nic dalšího

Padla tma zašlo slunce poslušné příkazu zacházení

 

Jenom deště pak upekly velikou podnapilou pizzu před Antonínem uprostřed náměstí

A pili z ní nemocní holubi bez peří

A bez cíle

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.