Váha žebrácké sliny

UchoNaKoleji-

 

 

 

dobře se ti plivne po větru

přes korouhev

z výšky dolů

letí

vzhlíží nastavené tváře

očekávají

dychtí

 

jak snadno víko přiklopíš

když není tvoje

cizí rakve

 

klidně lovíš plivanec mezi plivanci

jen tvými plivanci

z kropenky

pokorní se křižují

 

pěšáci hledí na hvězdy

hvězdy na ubohá hovna

zapřahají koně

jelita bičují bídu

letí se o závod k pánu pro pána bez Pána

pění se štvanice

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.