Ještě

jsemtady

Ještě pár úsvitů ...

a v milé drzosti

plničká zelené sytosti

vyplázne louka čerstvé jazýčky,

hnízda se zaplní vajíčky

a jehnědy se ve větru třepotají

nad posledními kousky sněhu, co tají,

z kabátků, které jsou tak malé najednou

březové lístky svěže vyhlédnou,

nejdřív je jen okraj vystrčený,

střapatý, složený, pokrčený,

všechno však roste před očima –

tatam bude brzy zima,

i hlemýžď otevře ulitu.

Jen ještě pár úsvitů ...


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.