Obrácení sv. Pavla

supizmus

Ztracený v mlze

potkával jsem jen obrysy lidí

míjel jsem je jako stíny

a jejich křik se ztrácel v prázdnu všude vůkol

 

Ten náhlý vpád světla

a hlas ničící všechno čím jsem žil

mě srazily na zem

a z mlhy povstal horizont

který mě přes veškerou bolest

přitáhl a udržel


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.