Kam?

jsemtady

Kam mizí radost

z prvních krůčků dítěte,

z prvních roků na světě,

z prvních dotyků žhavé lásky,

z prvních úspěchů bez nadsázky?

 

Kam se jen schovává

poklidná hladina jezera,

pohoda letního večera,

když stíny vchází do šera?

 

Tam kdesi hluboko v srdci,

vzpomínky nacházím přeci,

tam někde snění je původ,

tam mám pro naději důvod.

 

Naději, že přijde zas a znova

radost z dotyků nových lásek,

klid polí, kde nehne se klásek,

velebnost prošlých století,

vzrušení něžných objetí.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.