MILOST

Báseň_roku

Soutěž v poezii - BR I./2021

 

Změna hlasování: každý má možnost připsat PĚT hlasů výše popsaným způsobem NA OZNÁMENÍ O HLASOVÁNÍ soutěže. Na tipy či hlasy přímo u díla nebude v součtu hlasů brán zřetel.


 
 
Pod ledem schovaný
plaše hoří oheň
 
příběhy lidí
ve své nedokončenosti
dotýkají se lásky
v její křehkosti
touha zdánlivě prohrává
věčný boj se slabostí
ale milost
uzdravuje raněné
 
nedokončené příběhy
s potencí rozbít křehkost
uhasit touhu
a ztratit smysl
v houšti slov
dotecích bez tváře
milost uzdraví
a přivede k Pokoji
 
silné ledy praskají a tají
oheň
byť slabý
si cestu vždycky najde

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.