Zneužitá

Báseň_roku

Soutěž v poezii - BR I./2021

 

Změna hlasování: každý má možnost připsat PĚT hlasů výše popsaným způsobem NA OZNÁMENÍ O HLASOVÁNÍ soutěže. Na tipy či hlasy přímo u díla nebude v součtu hlasů brán zřetel.


 

Tahle ta žena druhé housle hraje,

zatímco úzkost s hněvem drží basu.

Mnohý bard o ni v dějinách měl zájem.

Málokdo si ji pustil aspoň k pasu.

 

Politik strká ji do každé věty:

On o ní pěje – ona kudlu píská.

Vzývá ji ten, kdo dal si do trumpety,

odkopne ji však, když ji vidí zblízka.

 

Zatímco útlak v přepychu si žije,

na buben přišla – jako každý chudý.

Bez ní pak na všech leží apatie:

Tvář nemá žádnou – zato velké dudy.

 

Kdejaký tyran si ji do úst bere:

Nazve ji děvkou – když již není v módě.

Ze znaku srdce je teď kosočtverec.

O kom řeč byla? Přece o svobodě.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.