Matýsek

cassy

ecce homo


myšlenky hvězd

utkvěly v drahách

které zas přežvykují

čas jako sousto

sedím na balkonu

 

za necelý měsíc

bude mu celý rok

ještě váhá s kroky

v každém okamžiku

objeví něco nového

 

popatří kolem

jako by rozléval

číši medoviny

která je příznačná

pro každé uličnictví

 

co se to skrývá

v drahách hvězd?

a světlo letí vstříc

některá slova

jsou tichem zakletá


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.