První krok

Ryba_z_obrazu

Prostor mezi námi se rozpíná a řídne
fotony se oddalují
až vlny utichnou

Některé vesmíry potřebují zaniknout

Zavírám oči a dělám první krok
vstříc absolutní temnotě

Vše, čím jsem kdy byla, se rozpadá
vzpomínky zhasínají
čas mizí

Zavírám oči a vstupuji -


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.