první

Dagmaram

na chytanou -
do rozpřáhnutých rukou 
vratké krůčky

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.