Valkýry - Remake Valkýr

Aru

4K kvalita


I.

Silný lovec,

Vašek to byl,

nebál se vyjít ven

na den Valkýr.

Sám už dlouho byl,

jen posměch od žen

si vysloužil.

 

II.

Zvon na věži

když udeřil,

zval ten

do příbytku

mrtvého muže.

Vašek nelenil,

vydal se cestou druhou,

kam prchli skřítci

před hromovým

zpěvem z kovu.

 

III.

V Temný les

se Vašek nořil,

jen sekeru

svou věrnou

na plecích hřál,

malé ťápoty sledoval,

lidských domů se vzdaloval.

 

IV.

Tak spatřily ho

dívky bílé,

pružných těl,

s křídly jak stín,

lehčí než smrt.

Sňal Vašek

sekeru svou,

jediným úderem

srazil strom.

80 let žil,

teď padl v zem.

 

V.

Žasly valkýry,

každá ho chtěla.

Rvaly se mezi sebou

dychtivou nedočkavostí,

Vašek však

vybral si tu nejkrásnější.

 

VI.

Nyní žijí spolu

v Temném hvozdu,

v domě i dítě jejich,

zvou jej Ërlli.

To vyprávěli si

dva skřítci

ve stínu bříz.

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.