Drobně

Nata

List nepohne se —

vzpřímená místa prázdná

Káceli v lese

 

 

 

Ústí pavučin —

z té rozpraskané země

nevzejde sémě

 

 

 

Kohout na víně

kokrhá užívej dne 

Dnes Dnes jedině!


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.