O lištách

Aru

Pluje si lišta za lištou                              

Písmáckou samotou                               

Zde kvílí a tam naříká                             

neb sama na řádku                                  

samotinká je                                             

Však jedna lišta chtěla za jinou             

přes řádek                                                  

ale klopýtla a škytla si                             

Teď zlomená leží kdesi pod komentáři

ač neví co v nich je                                   

roste jí bebí                                                


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.