Rozhled

stan19

Rozhled

 

Jasné, škaredé zvonění

kovových schodů.

Stoupáme neustálou zatáčkou

jako náměsíční.

 

Je to výjev,

co se ostře zaklesává.

 

Prostor

vtažený do schodiště

vyletí ven.

Vteřina probuzení a namodralý rozhled:

vítr, mraky, krajina znecitlivělá

a bez obvodu.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.