Tancuj, tancuj, vytáčej / Co naplat

Litarts

-

Byl živý,

plný elánu,

i plánů.

-

Potom ho převlékli,

v čipovou realitu.

Pocit neživý a vleklý,

v hlemýždí ulitu.

-

Co naplat

-

Co naplat,

to napsat.

Snad plakat,

či se smát?

-

A pročpak,

to jen tak.

Do oblak,

letí pták.

-

Neboj se,

ve spáse.

Co zdá se,

i pasé.

-

Mnohé klam,

pro význam.

Jak je znám,

těm dohrám.

-

Přišel čas,

jeho hlas.

Tak naráz,

i odkaz.

-


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.