Bobr

zzlatý

V čem jsou bobři velmi dobří ...


Bobr

V řece žije bobr,

mezi bobry obr,

se silnými zuby

v reklamě se chlubí.

 

Bez sekyry, pily

trvá mu jen chvíli,

než ohryže stromy,

ty se snadno zlomí.

 

Když pak bobr zjistí,

jak je chutné listí,

tak jej nosí domů

i s větvemi stromů.

 

A když bývá nejhůře,

chroupe lýko na kůře.

Sám se tomu diví,

že je z něho živý!

 

Bobr, silák mladý,

z větví staví hrady,

a při další fázi,

hrady spojí v hrázi.

 

Zavedl si na hrádek

jednoznačný pořádek,

což je možné vidět,

nemá se zač stydět.

 

Co k životu zdrávo,

rovná pěkně vpravo,

a ostatní vlevo,

tam hází jen dřevo.

 

A že není zkažený

bývá často vážený,

když probíhá, vážení,

velmi vážné vážení

 

a vědci se snaží

uvážlivě váží

velikého bobra,

mezi bobry obra.

 

Chuť na odchyt bobra

jeví se vždy dobrá.

Jak chytit však bobra

rychlého jak kobra?

 

Vydáš-li se za bobrem,

jednej s ním jen po dobrém,

sic, jak větev buku,

uhryzne ti ruku.

 

Musíš jednat moudře,

řekni: "Dobře,bobře,

přehrady a hrady,

stavěj jenom tady!"

Povídání o bobrovi je z knihy "Svět jako na dlani". Jiné nahlédnutí najdete na mém webu:

https://www.zdenekzelezny.cz 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.