Slavný to rok 391, nebo 392

Aru

Roku 391

nejpozději však 392

(Pro malé i velké počtáře Počítání s Ježíšem)

zasedli v Attice na břehu Egejského moře

a slunce hřálo tak akorát,

řečtí bohové pořímštělí

a sepsali závěť, psaní poslední:

"My Bohové od věků

v krajinách středomořských

z posledního dechu

dáváme na vědomí,

že náš věk se končí,

ale s nadějí poslední

předáváme meč

našim bratrancům severním."

Starší bohové

však podpisy nepřipojili,

znalí už porážek

nehodlali se vzdát

nikdy!

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.