Adamové vyhlížejí Evy

Kaj

 

Vítr listuje atlasem

map denních obloh

s přeskupujícími se 

kontinenty mraků

 

Zachycují se jako babí léto

O špičky koruny boha řeky

o vrcholy topolů v meandru

 

Topoly 

modlící se jako jeptišky

bůh z jejich stínů

maluje přes řeku

šrafy přechodu pro Ježíše

 

Řidiči porcelánových autobusů

se ožrali do té míry

že se rozhodli se vydat

za svými láskami 

 

Naštěstí neví kudy

jinak by vykročili

po přechodu

 

Ve vzduchu zůstane viset 

jejich tázání:

„Kde jsou ke koupení

veselé oči?“

„Stačí jen vyfouknout 

a namalovat kraslice?“

„Podle jakého receptu

upéci medové prsy?“

„Bude stačit med z Předboje,

který mají v potravinách?“

 

Jehlany smrků

a koule listnáčů

odpovídají nesrozumitelným šuměním

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.